Exchange
Inst Type Underlying Expiry Date Last Price (Rs) Chg(%) OI OI Chg(%)
FUTSTK SUZLON 28-Feb-2019 5.70 28.09 210140000 -4.16
FUTSTK GMRINFRA 28-Feb-2019 16.50 2.48 146070000 -2.17
FUTSTK IDEA 28-Feb-2019 30.50 -1.77 136020000 -2.12
FUTSTK IDFCFIRSTB 28-Feb-2019 45.70 1.44 125724000 -0.80
FUTSTK SOUTHBANK 28-Feb-2019 13.60 2.26 120931509 -2.09
FUTSTK IDFC 28-Feb-2019 37.20 2.48 106022400 -1.14
FUTSTK ADANIPOWER 28-Feb-2019 40.10 1.26 103860000 -15.60
FUTSTK PNB 28-Feb-2019 73.35 0.20 100611000 -2.77
FUTSTK ICICIBANK 28-Feb-2019 352.95 0.38 83858500 -5.01
FUTSTK JPASSOCIAT 28-Feb-2019 6.20 4.20 80960000 -2.06